Svågan

Svågan, eller Svåga älv som den egentligen heter, är en älv som rinner genom Ljusdals och Hudiksvalls kommun. Älven är ca 80 km lång och startar nedanför Valsjön vid gränsen till Medelpad och rinner vid Friggesund. Området som Svågan rinner genom kallas Svågadalen och är berömd för sin vackra natur . Dalen har eget politiskt styre utan partitillhörighet, vilket är unikt i Sverige. Älven är lättåtkomlig från bilväg längs nästan hela sträckan. Älven är även reglerad på ett par ställen, så vattennivån kan variera kraftigt. Den fisk som finns är främst harr och öring, men även sik och id förekommer. Röding kan du hitta i några av åns biflöden.

Svågan

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svågan